Pleno de agosto, parte 2

concello

A elección de representantes da Corporación na Asamblea da Mancomunidade da Serra do Barbanza e a elección de representantes da Corporación no patronato da Fundación Romero Blanco-Monroy Francisco foron aprobadas coa abstención da Marea, e a segunda tamén coa do PP.  A Asamblea da Mancomunidade da Serra do Barbanza quedará representada por : Alcalde, un membro do PP, un membro da Marea cidadá de Noia e a concelleira do BNG. Os membros no patronato da Fundación Romero Blanco-Monroy Francisco serán: o Alcalde, un membro do PP, un membro da Marea Cidadá de Noia e un membro do grupo NOIA.

O regulamento de ambas Corporacións establece que os membros da mesma serán o Alcalde e tres representantes dos partidos políticos. Todos os grupos sinalaron a intención de apoiar a modificación da regulación e que poidan entrar os cinco partidos que compoñen a corporación municipal. Cabe destacar que a xustificación da cesión do PSOE do seu asento ao BNG e non ao NOIA na mancomunidade ven dada, según indicou o portavoz socialista, porque todo o grupo de goberno (PSOE e NOIA) se sinten representados polo Alcalde, pero na Blanco-Monroy ceden o posto ao NOIA non cumplindo coa mesma premisa sendo incoherente esa cesión.

Dende a Marea, por sentido común, propuxose que as tres forzas representadas fosen as que maior número de votos obtiveran nas eleccións municipais do 24 de maio. 

A moción presentada polo grupo municipal do BNG foi apoioada por todos os membros, logo de enmendar un dos puntos da mesma. e engadir un terceiro punto A moción pedía que se seguirá na liña de da programación festiva dos últimos anos, incluíndo na programación actuacións de estilos diversos e dando certo protagonismo a bandas galegas e da localidade e solicitaba que o Concello non establecera ningunha relación contractual con representantes artísticos intermediarios investigados por irregularidade tributaria. Manolo Seijas, sinalou a imposibilidade de cumplir este segundo precepto pola ilegalidade do mesmo, e propuxo a convocatoria da Comisión de Economía e Facenda para a revisión das propostas de gasto e facturación de todos os puntos da programación da Festa de San Bartolomeu. Este punto foi aprobado, polo que o grupo de goberno ten a obriga de convocar esta comisión, na que se dea conta do gasto que se leven a cabo.