Pleno de agosto, parte 1

colexio felipe de castro

O Pleno ordinario do 6 de Agosto deste xoves tivo unha duración de case catro horas, entre outras cousas, propiadas polo debate constante entre o PP e o PSOE, que en moitas ocasión non tiñan que ver coa orde do día do pleno.  Este son os primeiros puntos que se debateron no pleno.

A Adhesión ao Convenio Marco entre a Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadá no ámbito territorial de Galicia. Foi aprobada por unanimidade e sen ningunha incidencia.A Marea votou a favor por entender que dá facilidades ao cidadán a hora de acudir a administración pública,

A Moción do goberno local de petición á Xunta de Galicia da construción dun pavillón polideportivo no colexio “Felipe de Castro” tivo o voto positivo de todos os grupos municipais. O acordo constaba de dous puntos:

  1. Dirixirse á Xunta de Galicia para solicitarlle a construción do polideportivo do colexi “Felipe de Castro” demandado de forma unánime por toda a comunidade educativa e polos grupos políticos da corporación.”
  2. Solicitar unha entrevista co conselleiro de Educación para acordar un calendario de traballo conxunto para a realización das melloras necesarias no colexio “Felipe de Castro” de cara a dignificar as instalación do centro educativo”

Manolo Seijas replicou neste punto a importancia do segundo apartado da moción. Asegurou que  o pabellón é unha necesidade que hai que cubrir nun medio-longo prazo, pero o que hai que solucionar é o estado insalubre no que se encontran boa parte das instalación do Colexio Público.